logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University in Zenica

Bussiness Service Office at the University of Zenica

CTC tempus
Bosanski English
(Center)
Faculty of Health
www:
Home page
email:
zfze@bih.net.ba
Name email Host institution
true Oruč Mirza mirza.oruc@gmail.com Faculty of Health

Komercijalne usluge

U oblasti sigurnosti medicinske opreme ovaj Centar nudi sljedeće usluge:

Ispitivanje i rutinska kontrola postupaka pripreme medicinskih sredstava
(Podrazumijeva kontrolu svih tačaka pripreme medicinskih sredstava od pripreme na mjestu korišćenja prije pranja, samo pranje, dezinfekcija, sušenje, kontrola, održavanje i ispitivanje, kontrola pakovanja, sterilizacije i lagerovanja kao krajnje tačke pripreme medicinskih sredstava. Ovo podrazumijeva multidisciplinaran pristup tehničke i medicinske struke

Kontrola, validacija i ispitivanje mašina za pranje instrumenata

Kontrola, validacija i ispitivanje postupaka sterilizacije kod parnih sterilizatora u medicini, farmaciji, prehrambenoj industriji, itd.

Kontrola opreme za dezinfekciju i sterilizaciju infektivnog otpada

Kontrola pakovanja medicinskih sredstava

Validacija medicinske i laboratorijske opreme prema ISO standardu kojim bude ustanova certificirana


Resursi: 

- Anatomski laboratorij
Laboratorijski mikroskop
Fotometar
Centrifuga
Water Bath WB 10
Hematološki analizator
Automatski analizator

 

 

Contact person
email:
mirza.oruc@gmail.com
www:
visit page
Address:

Crkvice 67 
72000 Zenica
Bosna i Hercegovina

Phone:
+387 32 444 780