logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English

Istraživači

Prcanović Halim
email:
www:
Adresa:
Metalurški institut „Kemal Kapetanović” Univerzitet u Zenici Travnička cesta 7 72000 Zenica Bosna i Hercegovina
Tel:
+387 32 247 999