logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English

www.unze.ba   www.cip.unze.ba   www.bsoze.unze.ba

 

Prof. dr. Darko PETKOVIĆ 
Direktor Centra za inovativnost i preduzetništvo / Entrepreneurship and Innovation Centre (CIP/EIC)

Adresa: Univerzitet u Zenici
               Fakultetska 3
               72000 Zenica
               Bosna i Hercegovina

E-mail: darko.petkovic@unze.ba 
              darkopetkovic1960@gmail.com


Telefon:  + 387 32 444 420 
                 + 387 32 444 430 
                 + 387 32 449 120
Mobilni:   + 387 62 330 103
Fax:          + 387 32 444 431 
 

 


  

Lamija SUBAŠIĆ
Sekretar CIP-a & Šef Kancelarije


Adresa:  Univerzitet u Zenici
                Centar za inovativnost i preduzetništvo / Entrepreneurship and Innovation Centre (CIP/EIC)
                Kancelarija za poslovnu podršku / Business Support Office (BSO)
                Fakultetska 1
                72000 Zenica
                Bosna i Hercegovina


E-mail: sklamija@hotmail.com


Telefon:  + 387 32 444 420
                 + 387 32 449 120 (lok. 167)
Mobilni:   + 387 61 616 746