logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English

Kancelarija za poslovnu podršku


Univerziteta u Zenici


Kancelarija za poslovnu podršku (Business Support Office – BSO) Univerziteta u Zenici (www.bsoze.unze.ba) uspostavljena je u okviru projekta WBCInno (www.wbc-inno.kg.ac.rs) programa TEMPUS.

 

Cilj

Kancelarija je uspostavljena s ciljem da se istraživački i inovativni potencijali Univerziteta približe poslovnom okruženju i da se podrži razvoj ideja istraživača i studenata.


DjelatnostiOdluka da se formira navedena Kancelarija unutar organizacione strukture Centra za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici donesena je na osnovu Zaključka sa sjednice Kolegija Rektorata Univerziteta u Zenici, broj 01-102-601-1459/14 (član 19., stav 1., tačka s, i član 102. Statuta Univerziteta u Zenici) i Odluke Naučnog vijeća Centra za inovativnost i preduzetništvo od 12. 05. 2014. godine.


Odluka o osnivanju Kancelarije za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici