logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English

DEC02

20. novembra 2015. STUDIJSKA POSJETA AUSTRIJI: CARGO CENTAR GRAZ - CCG

02.12.2015.

U sklopu studijske posjete Austriji,  u petak, 20. novembra 2015., ekipa nastavnog osoblja - članova CIP-a UNZE-a i grupa studenata posjetili su jedan od najsavremenijih kargo centara u Evropi – Cargo Centar Graz (CCG), koji se kao dio logističkog lanca: luka Kopar – CCG - i dalje ka Evropskoj uniji (Antwerpen, Roterdam, Lubeck, Hamburg) specijalizirao za kontejnerski pretovar i dispečiranje robe iz azijskih zemalja ka krajnjim kupcima širom Evrope. Uz savremene pristupne puteve željeznicom, i autoputevima, te moderne sisteme istovara, pretovara i skladištenja (više od 600 kontejnera dnevno), CCG je za samo 12 godina postojanja (osnovan 2003. godine) došao do impozantnih 45 hektara prostora za svoje široke aktivnosti. Također, CCG je jedan od lidera za logističke aktivnosti Štajerske kao industrijskog centra Austrije. Nakon prezentacije aktivnosti CCG-a, gosti su posjetili prostore za dispečiranje robe iz tekstilnog programa te nekoliko vrhunski opremljenih visokoregalnih skladišta. Zahvaljujemo se menadžmentu CCG-a na iskazanom zadovoljstvu posjetom CIP-a UNZE-a i pozivu da se praksa posjeta akademskog osoblja i studenata nastavi i u narednim godinama.

                                                         

 

 

 

Aktuelnosti