logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English

DEC02

23. novembra 2015. REGIONALNO TAKMIČENJE ZA NAJBOLJU STUDENTSKU POSLOVNU IDEJU U BEOGRADU

02.12.2015.

U ponedjeljak, 23. novembra 2015., u Privrednoj komori Republike Srbije održano je takmičenje za najbolju studentsku poslovnu ideju u sklopu Tempus projekta WBCInno, u kojem kao partner učestvuje Univerzitet u Zenici. Aktivnosti koje su prethodile ovom takmičenju podrazumijevale su pripremu, edukaciju i trening takmičara, kao i održavanje lokalnog takmičenja na Univerzitetu u Zenici. Na ovo takmičenje mogle su se prijaviti ekipe sa svih javnih univerziteta u BiH. Na našem lokalnom takmičenju prvo i drugo mjesto osvojile su ekipe Scool i AHUDUDU. Ove dvije ekipe su predstavljale Univerzitet u Zenici i na regionalnom takmičenju u Beogradu, uz 11 drugih ekipa, koje su stigle sa raznih univerziteta iz regiona. S ponosom možemo reći da je ekipa Scool za svoju studentsku ideju osvojila 2. mjesto, dok je ekipa AHUDUDU osvojia 6. mjesto. Ovo je samo jedna od aktivnosti koja se provodi radi poboljšanja studentskog standarda, te razvoja inovativne i poduzetničke misli kod studenata u Bosni i Hercegovini. 

Agenda

Galerija

 

Aktuelnosti