logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English

Kalendar

 

5. marta - 1. aprila 2015.

Prijavljivanje ideja na platformi

5. april 2015.

Lista odabranih ideja i timova

6. april - 1. jun 2015.

Realizacija preduzetničkih obuka za razvoj ideja

1. jun - 6. jun 2015.

Ocjenjivanje i izbor 6 najboljih ideja

6. jun - 15. jun 2015.

Mentorska podrška u pripremi pitch prezentacije za izabrane ideje

juli 2015.

Lokalno finale na Univerzitetu u Zenici (proglašenje dvije pobjedničke ideje i dodjela nagrada)

juli - august 2015.

Nagradno putovanje za najbolji tim i priprema za regionalno takmičenje

septembar 2015.

Regionalno finale (10 pobjedničkih timova iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore)