logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English

Selekcioni komitet

 

 

Predsjedavajući Selekcionog komiteta

V. as. mr. sc. Dženan Kulović

Katedra za menadžment i organizaciju

Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici

 

 

 

Član

Mirza Sikirić

Opći poslovi i lokalni ekonomski razvoj

ZEDA - Agencija za ekonomski razvoj Zenica

 

 

 

 

Član

Doc. dr. Ibrahim Plančić 

Katedra za proizvodne tehnologije

Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici

 

 

 

Član 

Doc. dr. Nusret Imamović

Katedra za ekološko inženjerstvo 

Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici

 

 

 

Član

Mr. sc. Mustafa Hadžalić

Zavod za mašinstvo

Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Univerziteta u Zenici