logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English
Laboratorij za nemetalne materijale (Laboratorija)
Fakultet za metalurgiju i materijale
www:
Home page
email:
marina.jovanovic@famm.unze.ba

Djelatnost Laboratorija vezana je za ispitivanja cementa, kreča, gipsa, asfalta, maltera, svježeg i očvrslog betona, betona u konstrukcijama, i prefabrikata, glina, opekarskih proizvoda, i drugih vrsta građevinskih materijala.

Pored ispitivanja komercijalnih građevinskih materijala, Laboratorij se bavi i ispitivanjem različitih prirodnih i otpadnih materijala, nusprodukata iz proizvodnje raznih grana industrije i iznalaženjem mogućnosti njihovog zbrinjavanja i primjene u građevinarstvu i proizvodnji novih materijala, kao i istraživanja sa ciljem povećanja trajnosti betonskih konstrukcija.

U Laboratoriju se realiziraju eksperimentalni programi doktorskih disertacija, magistarskih teza i diplomskih radova, kao i laboratorijske vježbe stručnih predmeta Odsjeka za materijale i Odsjeka za hemijsko inžinjerstvo Fakulteta za metalurgiju i materijale, te Odsjeka za inžinjerski dizajn proizvoda Mašinskog fakulteta i Odsjeka za građevinarstvo Politehničkog fakulteta.

Prezime i ime email Matična institucija
true Jovanović Marina marina.jovanovic@famm.unze.ba Fakultet za metalurgiju i materijale

Završeni istraživački projekti:

 • Strukturne i fazne transformacije gline u procesu sinterovanja (doktorska disertacija)
 • Definisanje uvjeta sinteze amorfnog SiO2, punila za gumu, precipitacijom iz rastvora Na-metasilikata (doktorska disertacija)


Istraživački projekti koji su u fazi realizacije:

 • Utjecaj sastava visokoaluminatnih multikomponentnih mješavina na svojstva vatrootpornih betona (magistarska teza)
 • Ocjena pouzdanosti primjene DTA, TG i dilatometrije u procjeni utjecaja glinca na glinenu smjesu za opekarske proizvode (magistarska teza)


Komercijalne usluge:

U suradnji s Institutom „Kemal Kapetanović“ Laboratorij vrši ispitivanje građavinskih, vatrootpornih i keramičkih materijala kao i sirovina. U Laboratoriju se vrši ispitivanje prirodnih materijala nemetaličnog porijekla, te nusproizvoda industrijskih procesa, u cilju utvrđivanja mogućnosti njihove praktične primjene. Također, Laboratorij pruža usluge izrade receptura za betonske i asfaltne mješavine.

Najvažniji prototipovi.....
 

 • Vatrostalni materijali na bazi mulita

Na osnovu provedenih ispitivanja: rendgenska fluorescentna analiza (XRF), diferencijalna termička analiza (DTA), infracrvena spektroskopija (IRS) skenirajuća elektronska mikroskopija (SEM), rendgenska difrakcija (XRD),  ispitivanje zagrjevnim mikroskopom i laserskim analizatorom raspodjele veličine čestica, utvrđena je mogućnost dobivanja keramike na bazi mulita iz domaće gline iz ležišta „Klokoti“ Busovača i glinice iz Tvornice glinice „Birač“ A.D. Zvornik.  

 

 • Precipitirani SiO2

Za pripremu precipitiranog SiO2 visokog stepena disperznosti korištena je metoda dvostepene sinteze iz rastvora Na-metasilikata. U prvoj fazi procesa, rastvor je karbonatiziran plinskom smjesom CO2 i zraka, a u drugoj je slijedilo uvođenje HCl u reakcioni sistem do zadate pH vrijednosti. Ispitan je utjecaj procesnih parametara na svojstva produkata precipitacije i utvrđeno je da su ključni parametri polazna koncentracija SiO2 u rastvoru Na-metasilikata i temperatura precipitacije. Karakterizacija uzoraka precipitiranog SiO2 je izvršena skenirajućom elektronskom mikroskopijom, mjerenjem apsorpcije ulja i specifične površine, te ispitivanjem raspodjele veličine čestica i deaglomeracije pomoću laserskog analizatora veličine čestica.

 

Resursi:

 • Hofmanova visokotemperaturna peć HT2000.20
 • Hofmanova komorna peć K3/1300°C
 • Dilatometar NETZSCH DIL 402C
 • Simultani termički analizator NETZSCH STA 409CD
 • Ultrazvučni uređaj Palmer High Technology
 • Hidarulična presa MATEST (pritisak 2000KN, savijanje 150 kN)
 • Uređaj za ispitivanja otpornosti na udarno-habajuća opterećenja (Los Angeles)
 • Set opreme za Maršalov test
 • Laserski analizator veličine čestica
Kontakt osoba
email:
marina.jovanovic@famm.unze.ba
www:
visit page
Adresa:
Fakultet za metalurgiju i materijale Univerzitet u Zenici Travnička cesta 1 72 000 Zenica Bosna i Hercegovina
Tel:
+ 387 32 401 831