logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English
Laboratorija za primijenjenu mehaniku (Laboratorija)
Mašinski fakultet
www:
Home page
email:
eelma@mf.unze.ba

- Vibraciono umanjenje zaostalih napona (VSR), 

- Mjerenje zaostalih napona,

- Analize napona i deformacija,

- Numeričke simulacije i analize (statička i dinamička),

- Dizajniranje,

- NDT ispitivanja (UT-2),

- Mjerenje fizičko-tehničkih parametara: deformacija, pomjeranje, sila, ubrzanje, pritisak, broj obrtaja, itd.

Prezime i ime email Matična institucija
true Ekinović Elma eelma@mf.unze.ba Mašinski fakultet
 • Razvoj i primjena metodologije umanjenja zaostalih napona vibracijama (VSR) na velikogabaritnim konstrukcijama kroz konkretne industrijske aplikacije
 • Procjena integriteta konstrukcije i preostalog vijeka posuda pod pritiskom
 • Mjerenje zaostalih napona primjenom metoda ''zabušenja rupe'' na konstrukcijama
 • Statičko i dinamičko ispitivanje različitih tipova konstrukcija uz korištenje numeričkih metoda

 

Najvažniji prototipovi, proizvodi, usluge, strategije i metodologije

Razvijena je metoda umanjenja zaostalih napona (VSR)

Ova metodologija je primijenjena na zavarenim velikogabaritnim čeličnim konstrukcijama u privredi.

 

Oprema:

Značajni projekti:
''Performance analysis of substitution of applied materials using fracture mechanics parameters'', projekat br. 03-39-5980-50-2/08, podržan od strane Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja Bosne i Hercegovine 
 

REFERENCE:

 • Pokretni trakasti transporter Š18-A, Krug preduzeća Arcelor-Mittal Zenica  d.o.o. Zenica, Department: Priprema rude i aglomeracija, Hala: Objekat 2, Zenica,
 • ''Ekspertiza o provedenom postupku vibrorelaksacije rešetkaste zavarene konstrukcije ''ASSY BASIC FRAME BR. 0101'' u tvornici mašina »GS-TMT« D.D., Travnik,
 • Elaborat – analiza vibracija na desnom odsisnom ventilatoru dimnih plinova bloka br.5 u TE Kakanj, I 02-2006-97/13, Kakanj
 • ''Analiza statičko dinamičkog naponsko-deformacionog ponašanja rotornog bagera SH630 površinskog kopa Šikulje'', Termomatik i Mašinski fakultet, Lukavac,
 • Elaborat o ispitivanju dinamičkog stanja turboagregata SSW – T1319 “SIEMENS SCHUCKERT“ u SISECAM SODA LUKAVAC, I 02-2006-91/13, Lukavac,
 • Sustav otprašivanja linija filtera F1, F2, F3, F4, filtera kreča i sustav doziranja prašne vreće – mašinski dio TSP-B-01-11/12, Odjel aglomeracije i pripreme rude, ArcelorMittal Zenica,
 • ''Analiza mogućnosti primjene metodologije vibrorelaksacije u cilju umanjenja zaostalih naprezanja zavarenog spoja prirubnice i ulaznog otvora tankvane'', Stručna analiza, JANAF, Terminal Sisak, RH,
 • VIBRORELAKSACIJA ZAOSTALIH NAPONA NA ZAVARENIM SPOJEVIMA POSTOLJA SJEVEROISTOČNE PLATFORME I NIVELATORA USIPNIH KOLA, Metalno d.d. Zenica,
 • ''Prikupljanje i prečišćavanje otpadne vode u Bihaću – Komponenta 2 (postrojenje za prečišćavanje otpadne vode)'', Idejni mašinski i procesno-tehnološki projekat,
 • Nostrifikacija tehničke dokumentacije „Screwfeeder Charge Car“, „Department Koksara Arcelor Mittal Zenica“, “JOHN M HENDERSON” Angus DD113RD United Kingdom,
 • Provođenje postupka vibrorelaksacije rešetkaste zavarene konstrukcije u tvornici mašina »GS-TMT« d.d. Travnik,
 • Nostrifikacija tehničke dokumentacije glavni projekat – mašinski dio: Upotreba obnovljivih resursa energije za sistem centralnog snabdijevanja toplotom (CTS) u Nemili, JP za prostorno planiranje i uređenje grada Zenice,
 • ''Nostrifikacija tehničke dokumentacije- glavni mašinski projekat ''Sistemi za vodeno zaptivanje poklopaca usponskih kolona i hidro injektiranje prilikom zasipa mješavine uglja u peći koksne baterije'', O.M.E.V Italy,
 • ''Nostrifikacija tehničke dokumentacije -Rekonstrukcija sistema otprašivanja u području miksera na BOF čeličani EC-02/09 (Rev.1)'', KAPPA Filter Systems, Mašinski fakultet u Zenici,
 • Izvještaj o kontroli i popuštanju zaostalih naprezanja na spojevima prirubnica sa spremnikom i tankvanom'', JANAF, Terminal Sisak, RH,
 • KOMPRESORSKA STANICA ZA POTREBE OTPRAŠIVANJA LIVNE PLATFORME VISOKE PEĆI, Krug preduzeća Arcelor-Mittal Zenica  d.o.o. Zenica.

 

Kontakt osoba
email:
eelma@mf.unze.ba
www:
visit page
Adresa:
Mašinski fakultet Univerzitet u Zenici Fakultetska 1 72 000 Zenica Bosna i Hercegovina
Tel:
+387 32 449 136