logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English
Laboratorij za obradu rezanjem i alatne mašine (LORAM) (Laboratorija)
Mašinski fakultet
www:
Home page
email:
sekinovic@mf.unze.ba

LORAM laboratorija je namijenjena edukaciji studenata svih nivoa obrazovanja, naučnoistraživačkom radu i proizvodnoj djelatnosti.

LORAM pruža praktičnu podršku studentima pri izučavanju i savladavanju problema iz oblasti proizvodnog mašinstva. Kroz nastavne aktivnosti koje se izvode u LORAM-u studentima se daju neophodna znanja iz postupaka i načina obrade materijala, te na taj način olakšava njihovo uključenje u proizvodne procese u industriji te razvijaju sposobnosti i vještine neophodne za pokretanje vlastitih poslova.

Prezime i ime email Matična institucija
true Ekinović Sabahudin sekinovic@mf.unze.ba Mašinski fakultet

Komercijalne usluge:

 • Obrazovni seminari iz područja obrada metala sa demonstracijom,
 • Proizvodne usluge obrade veoma tvrdih materijala (preko 60 HRC) visokobrzinskim glodanjem na 5-osnom GDM – Gildemeister Deckel Maho  obradnom centru,
 • Proizvodne usluge visokobrzinskog struganja-glodanja,
 • Proizvodne usluge završne obrade veoma mehkih materijala (< 100 HB),
 • Projektovanje tehnoloških postupaka obrade,
 • Ispitivanje tačnosti mašina na principu laserske interferometrije – Renishaw ML-1o laser (linearna preciznost, ugaona odstupanja, upravnost osa kretanja, ravnost stola….),
 • Brzu detekciju stepena tačnosti mašine na principu QC10 Ball-bar sistema,
 • Easy Laser D525 za određivanje geometrijskih parametara mašine,
 • Kompenzaciju izmjerene greške CNC mašine korištenjem Error Compensation Software, bez intervencije na mehaničkim elementima sistema,
 • 3D CAD design Vaših proizvoda u softverskom paketu SolidWorks, generisanje mašinskog G-koda, za obradu komplikovanih oblika i izradu istih na visokobrzinskoj 5-osnoj glodalici,
 • Analiza tehnološkog procesa i pomoć pri izboru mašinskog parka,
 • Sistematsko ispitivanje obradljivosti konstrukcionih materijala s aspekta postojanosti alata, i kvaliteta obrađene površine, sila rezanja, temperature rezanja i oblika strugotine,
 • Mjerenja hrapavosti obrađenih površina. 3D snimanje optičkim alatnim mikroskopom,
 • Izbor alata, optimizacija režima obrade i geometrije alata,
 • Edukacija u području primjene CAD, CAM, CIM programskih paketa…

 

Resursi:

 • Laserski interferometer ML-10
 • QC10 ballbar system
 • Easy Laser D525 sistem
 • DMU 60 mono BLOCK visokobrzinska 5-osna glodalica
 • Industrijski sistemi za obuku EMCO Concept Mill 155 i Concept TURN 155
 • Mašina za 3D snimanje profila površina MarSurf TS 50
 • Mjerenje hrapavosti površina – Perthometar M1
 • Visokobrzinska kamera MiniVis
 • Dinamometar - Kistler FMD i Kistler FMR

Reference laboratorija LORAM su stotine publikacija, projekata i ekspertiza tokom proteklih 25 godine. 

Kontakt osoba
email:
sekinovic@mf.unze.ba
www:
visit page
Adresa:
Mašinski fakultet Univerzitet u Zenici Fakultetska 1 72 000 Zenica Bosna i Hercegovina
Tel:
+387 32 449 135