logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English
Laboratorij za mehaniku fluida i hidrauliku (Laboratorija)
Mašinski fakultet
www:
Home page
email:
nhodzic@mf.unze.ba

 

 • Edukacija studenata i polaznika specijalistickih kurseva i seminara
 • Fundamentalna istraživanja u oblasti mehanike fluida i hidraulike
 • Ispitivanje karakteristika hidrauličnih komponenti i
 • Ispitivanje reoloških karakteristika nenjutnovskih fluida
 • Edukacija studenata Mašinskog fakulteta u Zenici,
 • Edukacija kadrova iz privrede i van privrede kroz seminare i specijalističke kurseve
 • Izrada niza studija, projekata i ekspertiza za potrebe privrede
 • Izrada doktorskih disertacija, magistarskih radova i znanstvenih radova
 • Eksperimentalna istraživanja iz oblasti mehanike fluida i hidraulike i dr.

 

Resursi:

 • pumpni agregat za radne pritiske do 250 bara - radni medij hidraulično ulje,
 • pumpni agregat za radne pritiske do 700 bara - radni medij hidraulično ulje,
 • pumpni agregat za mast kao radni medij,
 • digitalni elektronski instrument za mjerenje temperature fluida,
 • rotacioni viskozimetar,
 • upravljačko-regulirajuće komponente u okviru hidrauličnih sistema,
 • prenosivi mjerni uređaj za mjerenje termo-fluidnih veličina, model: HMG 3000
 • softver za proračune u mehanici fluida, termodinamici i hidraulici, model: F1-CD-301 TECHNOLAB SA
 • edukacioni vazdušni tunel, model: C2-10-A (C15-10-A) TECHNOLAB SA
 • bazen za analizu laminarnog strujanja, model: C-10 TECHNOLAB SA
 • ispitni stol za klipne pumpe, model: FM23 TECHNOLAB SA
 • ispitni stol za centrifugalne pumpe, model: FM20 (FM50) TECHNOLAB SA
 • serijska i/ili paralelna veza pumpi, model: FM21 (FM51) TECHNOLAB SA
 • bazen za vizualizaciju strujanja, model: F14-MkII-A (F14-MkII-1) TECHNOLAB SA
 • stol za bazen za vizualizaciju strujanja, model: S2-4M-A TECHNOLAB SA
 • ispitni stol za analizu procesa sa recikliranjem, model: TH4-A TECHNOLAB SA
 • ispitni uređaj za demonstraciju procesa ekspanzije plina, model: TH5-A TECHNOLAB SA
 • edukacijski softver za TH1 do TH5, model: TH-304IFD TECHNOLAB SA
 • jedinica za analizu procesa prijenosa toplote sa pratećom opremom, model: HT10XC-A TECHNOLAB SA

 

Prezime i ime email Matična institucija
true Hodžić Nedim nhodzic@mf.unze.ba Mašinski fakultet
Kontakt osoba
email:
nhodzic@mf.unze.ba
www:
visit page
Adresa:
Mašinski fakultet Univerzitet u Zenici Fakultetska 1 72 000 Zenica Bosna i Hercegovina
Tel:
+387 32 449 146