logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English
Laboratorija za dizajn i tehnologije u drvopreradi (Laboratorija)
Mašinski fakultet
www:
Home page
email:
dpetkovic@mf.unze.ba

Univerzitet u Zenici je pokrenuo strukovni studij Proizvodni biznis s usmjerenjima:

 • Tehnologije obrade drveta i
 • Industrijski dizajn u drvopreradi.

Navedeni studij je rezultat angažmana Mašinskog fakulteta u Zenici, Univerziteta u Zenici i partnerskih institucija (Vlada Zeničko-dobojskog kantona, REZ agencije, Privredne komore ZDK i dr.). Studij je koncipiran na savremenim dostignućima evropskog modela studija ovakve vrste i konceptu 50:30:20, odnosno: 50% nastavnih predmeta proizvodnih usmjerenja i tehnologija, 30% predmeta ekonomske grupe i 20% opštestručnih nastavnih predmeta. Studij je usklađen s kreditnim sistemom studija/bodovanja tzv. ECTAS modelom (European Credit Transfer Accumulation System) te omogućuje vertikalnu i horizontalnu prohodnost studenata kao jednu od temeljnih odrednica Bolonjske deklaracije čiji je potpisnik i država Bosna i Hercegovina. Temeljna osnova za razvoj ovog studija bilo je otvaranje ovog Laboratorija, koji u saradnji s laboratorijima Instituta i Fakulteta treba da čini osnovu budućeg razvoja Centra za izvrsnost u drvopreradi, koji se radi kao projekat s Univerzitetom u Bernu (Švicarska). Laboratorij izvodi obuke iz sljedećih oblasti:

 • analiza tehnologija i raspoložive radne snage u drvoprerađivačkoj industriji
 • potencijal biomase kao energetskog resursa
 • osobine drveta, trajnost i zaštita drveta
 • ergonomsko dizajniranje i modeliranje
 • trodimenzionalno (3D) skeniranje jednostavnijih elemenata i njihovo računarsko modeliranje
 • tehnička dokumentacija (konstruktivno-tehnološka dokumentacija)
 • ispitivanje namještaja i dijelova namještaja
 • standardizacija i EU tehnička regulativa za drvopreradu
 • alati za obradu drveta
 • hidrotermička obrada drveta
 • iverice i ploče vlaknatice
Prezime i ime email Matična institucija
true Petković Darko dpetkovic@mf.unze.ba Mašinski fakultet

Do sada je ovaj laboratorij realizovao nekoliko programa obuke za tehnički personal iz malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini, što su podržale Vlada FBiH (Federalno ministarstvo za obrt, preduzetništvo i razvoj) i Regionalna agencija REZ.

Po narudžbi su rađena idejna rješenja određenih prostora te izrada na CNC obradnom centru.

Kontakt osoba
email:
dpetkovic@mf.unze.ba
www:
visit page
Adresa:
Mašinski fakultet Univerzitet u Zenici Fakultetska 1 72 000 Zenica Bosna i Hercegovina
Tel:
+387 32 449 145