logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English
Laboratorij za okolinski monitoring (Laboratorija)
Mašinski fakultet
www:
Home page
email:
goletic@mf.unze.ba

Katedra za ekologiju je osnovala Laboratorij za okolinsko inženjerstvo na Mašinskom fakultetu u Zenici.

Ciljevi osnivanja Laboratorija su:

 • izvođenje praktičnih vježbi za studente 
 • razvijanje naučnog rada
 • pružanje usluga za tržište u okviru svojih djelatnosti.

Treba napomenuti da su predstavnici Katedre za ekologiju već uključeni u pripremu određenih nacionalnih programa za monitoring u nekim oblastima zaštite okoline. Katedra smatra da su njeni ljudski i tehnički resursi (laboratorij – uz dodatnu opremu) dovoljni za uključivanje u određene tipove okolinskog monitoringa na državnom nivou. Također, postoji i povećan zahtjev za okolinskim monitoringom na lokalnom i regionalnom nivou. Namjera Katedre je da uskoro započne proceduru za akreditaciju Laboratorija za okolinski monitoring, što će biti od višestruke koristi za Univerzitet.

Prezime i ime email Matična institucija
true Goletić Šefket goletic@mf.unze.ba Mašinski fakultet

Resursi

 • Analizator dimnog plina, (TESTO 350 XL)

 • Gravimetrijski mjerač koncentracije prašine,(SICK GRAVIMAT SHC501)

 • „Sampler“ za uzorkovanje otpadnog plina i SO2 ( AGL AIRTESTING)

 • Višeelementni uzorkivač M-tipa (AGL AIRTESTING)

 • Sistem za okolinski monitoring kvaliteta zraka, NO – NO2 – Nox analizator, ozon analizator, CO analizator, SO2 analizator (Airpointer)

 • Gasni Hromatograf (air TOXIC BTX PID)

 • Monitor abijentalnih partikula (TEOM 1400a)

 • Filterski dinamični mjerni sistem (8500 FDMS)

 • Višeparametarski mjerni instrument (Multi 350 set sa kablom)

 • IR sepktrofotomeatr (Spectrum 100)

 • Peristalic pumpa (35700.93)

 • Hidrometrijska lopatica (RHCM 445 500)

 • Ručni mjerač nivoa buke (Type 2250 1 Bruel & Kjaer)

 

Kontakt osoba
email:
goletic@mf.unze.ba
www:
visit page
Adresa:
Mašinski fakultet Univerzitet u Zenici Fakultetska 1 72 000 Zenica Bosna i Hercegovina
Tel:
+387 32 449 124