logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English
Laboratorija za inženjerski dizajn LECAD II (Laboratorija)
Mašinski fakultet
www:
Home page
email:
sbalic@mf.unze.ba

Laboratorija za inženjerski dizajn LECAD II je dio Mašinskog fakulteta, te je član internacionalne grupe laboratorija LECAD Group sa sjedištem u Ljubljani.

Djelatnost:

 • Pedagoški rad u raznim oblastima kao što su: CAD/CAM/CAE, Informatika, Programiranje, Kompjuterske simulacije, PDM/PLM sistemi i dr.
 • Primjena numeričkih metoda u procesu inženjerskog dizajna, kao i u rješavanju različitih inženjerskih problema
 • Skeniranje i 3D modeliranje
 • Izrada prototipova
 • Industrijski dizajn
 • Izrada programa za CNC mašine
 • Organizacija seminara sa temama: 3D modeliranje, metode numeričkog modeliranja, PDM/PLM sistemi i dr, uz učešće domaćih i stranih eksperata
 • Zahvaljujući dobroj saradnji s kompanijama: Unigraphics, Siemens, IB-PROCADD, ib-CADdy, ova laboratorija posjeduje licencirane softvere, među kojima su najznačajniji: NX, Femap, SolidEdge, Teamcenter, kao i familija softvera SolidWorks
Prezime i ime email Matična institucija
true Balić Senad sbalic@mf.unze.ba Mašinski fakultet
 • Razvoj centrifugalnih turbopumpi na bazi primjene numeričkih analiza cijelog protočnog trakta pumpe
 • Razvoj gerotornih pumpi
 • Razvoj  Hollow-jet ventila primjenom računarom podržanih tehnologija
 • Strukturna analiza i redizajn leptir-ventila
 • Istraživanje sistema za obogaćivanje vode kiseonikom na ribljim farmama
 • Istraživanje optimalnog modela tehničkog informacionog sistema (PDMS) za mala i srednja proizvodna preduzeća na području Bosne i Hercegovine
 • Analiza procesâ proizvodnog sistema i izbor programske opreme za poslovni i tehnički informacioni sistem u kompaniji UNIS – PRETIS NIS d.o.o.

 

 

Veći broj seminara iz područja informatike i računarstva, 3D modeliranja, tehničkih informacionih sistema, itd.

 

Resursi

 

Kontakt osoba
email:
sbalic@mf.unze.ba
www:
visit page
Adresa:
Mašinski fakultet Univerzitet u Zenici Fakultetska 1 72 000 Zenica Bosna i Hercegovina
Tel:
+387 32 449 125