logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English
Centar za inovativnost i preduzetništvo (Centar)
Univerzitet u Zenici
www:
Home page
email:
info@cip.unze.ba

- Promocija  inovativnosti i preduzetništva među studentima i nastavnicima,

- Održavanje, ili učestvovanje u održavanju konferencija, savjetovanja, praktikuma (radionica), sajmova i sl.

- Saradnička funkcija između univerziteta i tržišta rada, kada je kreiranje i razvoj novih nastavnih planova i programa u pitanju,

- Razvoj inovativne i preduzetničke aktivnosti unutar studentskog tijela kroz izradu seminarskih i diplomskih radova potrebnih privredi regiona,

- Pomoć u kreiranju istraživanja za magistarske i doktorske disertacije koje su potrebne privredi regiona i BiH,

- Promocija međunarodne saradnje na projektnom i programskom principu,

- Izrada poslovnih planova od interesa za privredni razvoj i formiranje inovativnih preduzeća kroz razvoj prototipova,

- Promocija i razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) kao važnog segmenta inovatvnosti u nastavnom i naučno-istraživačkom radu,

- Multimedijalne prezentacije i seminari različitih sadržaja kao sadržajna dopuna postojećim dodiplomskim i postdiplomskim studijama,

- Programi podrške razvoju spin-off i spin-out firmi unutar akademske zajednice i pomoć MSP regiona za jači poslovni rast i razvoj,

- Pomoć u klasterskom organizovanju MSP i transferu tehnologija iz razvijenog svijeta.

Prezime i ime email Matična institucija
true Petković Darko dpetkovic@mf.unze.ba Univerzitet u Zenici

Centar za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici učestvovao je u realizaciji programa obuke zaposlenih iz drvoprerađivačkih firmi regije Centralna BiH zajedno sa Centrom za izvrsnost u drvopreradi i REZ agencijom iz Zenice, a za potrebe Federalnog ministarstva obrta, razvoja i preduzetništva (februar-mart 2008., program od 60 časova obuke). Također je u saradnji s Biznis Servis Centrom (BSC) Vlade ZDK-a učestvovao u realizaciji Akademije preduzetništva i takmičenju za najbolju preduzetničku ideju.

 

Ostali rezultati

- Tri konferencije se održavaju svake godine (RT JIE na planini Jahorina, BDC u Zenici i Techno-Educa u  Zenici);

- CIP je učestvovao u projektu WBC-INCO;

- Tri projekta su urađena u partnerstvu s BSC Vlade ZDK-a;

- Na Mašinskom fakultet vodili smo projekt o preduzetničkom obrazovanju SEECEL;

- CIP je uspostavio mnogo veza između fakultetskih laboratorija i poslovnih subjekata;

- Također smo pomagali studentima u pogledu izvođenja prakse, zapošljavanja, mobilnosti, učestvovanja u konferencijama, itd.;

- Mnogo godina smo radili na uspostavljanju veza s poslovnim subjektima, i do sada je već dokazano da pitanje saradnje između Univerziteta i poslovnih subjekata nije problem;

- Od naših međunarodnih partnera možemo izdvojiti: Tehnološki park (TP) Girona, TP Barcelona, TP Torino, TP Valles, IRI u Ljubljani, Mrežu Resica, itd.;

- Također, prije otprilike šest mjeseci osnovan je novi fakultet na Univerzitetu u Zenici, tj. Politehnički fakultet, koji direktno osnažuje preduzetničko učenje na Univerzitetu, mada su svi fakulteti UNZE-a već usvojili nove kurikulume o preduzetničkom učenju; 

- U novembru ove godine, CIP je održao gore spomenutu konferenciju “Techno-Educa”, naslovljenu “S preduzetničkim idejama ka boljoj budućnosti”. Godine 2011. “Techno-Educa” je imala naziv “Pokaži svoje sposobnosti i napravi sebi radno mjesto”

- CIP je učestvovao u veoma važnom projektu "COMPETENCE - Matching competence in higher education and economy: from competence catalogue to strategy and curriculum development".

- CIP je nagrađen kao najbolji Tempusov projekat u EU na području poslovnog povezivanja EU univerziteta s univerzitetima na području Balkana.

- CIP je također vodio i ove projekte: Tehnološki park (TP) Mostar, Naučno-tehnološki park (NTP) Crne Gore i Poslovna zona Hercegovina, ta također projekat o industrijskoj kompetentnosti s Univerzitetom KaHo Sint-Lieven (Belgija) i VOLVO-om.

- Mnogo knjiga je objavljeno: Tehnološki parkovi, Vodič o preduzetništvu, Kako početi vlastiti posao; a održani su i brojni seminari, obuke i različita takmičenja za najbolji poslovni plan te takmičenja za start-ups, itd.

Važni projekti

 

  • Tempus; SHEQA - 511262-TEMPUS-1-2010-2012BE-TEMPUS-SMGR (2010-2012); Ka-Ho Saint Lieven University of Ghent; Strategic Management of Higher Education Institutions Based on Integrated Quality Assurance System

  • Tempus; 144584-Tempus-1-2008-1-RS-TEMPUS-JPCR 2009-2011; University of Novi Sad; Introduction and Implementation of Academic Program in Community Youth Work through Enhancing Regional Cooperation in the countries of Western Balkan.

  • Tempus; 158999_Tempus_ES_SMGR; University of Alicante; Strengthening Quality Assurance System within West Balkans HEI's in Support of National and Regional Planning 

  • Tempus; 145129-Tempus-1-2008-1-BA-TEMPUS-SMSHES; University of Zenica; COMPETENCE: Matching Competences in Higher Education and Economy: from Competence Catalogue to Strategy and Curriculum Development

  • Tempus; JEP 41108_2006; Politecnico di Torino; Establishment of the Entrepreneurship and Innovation Centre at the University of Zenica

 

 

Kontakt osoba
email:
dpetkovic@mf.unze.ba
www:
visit page
Adresa:
Tel:
+ 387 32 444 420