logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English
Zavod za metaluršku hemiju (Ostalo)
Metalurški institut "Kemal Kapetanović"
www:
Home page
email:
suvad.kesic@miz.unze.ba
 • Hemijska analiza metalnih materijala
 • Hemijska analiza nemetala (rude, troske, vatrostalnih materijala, kamena i sl.)
 • Fizičko – hemijska ispitivanja čvrstih i tečnih goriva i maziva (ugalj, nafta i naftni proizvodi)
 • Hemijska ispitivanja otpadnih voda (monitoring tehnoloških otpadnih voda i izrada EBS)
 • Mogućnost stažiranja za istraživača iz raznih kompanija
 • Mogućnost pružanja usluga fakultetima za rad sa studentima i fakultativne posjete studenata i učenika
 • Ispitivanje vatrostalnog materijala (vatrostalnost, vatrostalnost pod opterećenjem s povećanjem temperature, otpor na termalni šok, stalno mijenjanje dimenzija, jakost pri drobljenju na hladno)
 • Ispitivanje betona (ispitivanje uzorka betona na pritisak, metode ispitivanja na nepropusnost, naknadno ispitivanje betona na tlačnu čvrstoću, ispitivanje na habanje - metoda brušenja kotača)
 • Ispitivanje kamena i kamenog agregata

 

Resursi

 • AAS - Atomski absorpcioni spektrofotometar
 • OES – ICP - Indukovana kuplovana plazma
 • Uređaj za određivanje sadržaja C i S
 • Fotometar
 • Kalorimetar
 • pH metar
 • Vage
 • Razne peći
 • Ostala standardna laboratorijska oprema i pribor
 • Univerzalna hidraulična mašina 200 - 500 KN
 • Komorna elektro peć,14000C
 • Kriptolna peć za vatrostalnost

 

Prezime i ime email Matična institucija
true Kesić Suvad suvad.kesic@miz.unze.ba Metalurški institut "Kemal Kapetanović"

 

 • Laboratorij je 2001. godine akreditovan u skladu sa standardom EN 45001
 • Standard BAS EN/ISO IEC 17025/2006 za ispitne i kalibracione laboratorije
 • Hemijski laboratorij je akreditovan za hemijska ispitivanja čelika
 • Keramičkomineraloški laboratorij je akreditovan u oblasti ispitivanja mehaničkih i fizičkih svojstava vatrostalnih i građevinskih materijala
 • Godine 2013. obnovljena akreditacija
Kontakt osoba
email:
suvad.kesic@miz.unze.ba
www:
visit page
Adresa:

Metalurški institut „Kemal Kapetanović”
Univerzitet u Zenici
Travnička cesta 7
72000 Zenica
Bosna i Hercegovina

Tel:
+ 387 32 247 999