logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English
Zavod za fizičku metalurgiju - Mehanički laboratorij (Laboratorija)
Metalurški institut "Kemal Kapetanović"
www:
Home page
email:
branka.muminovic@miz.unze.ba
 • Ispitivanje zatezanjem na sobnoj temperaturi i povišenim temperaturama (do 850C)
 • Ispitivanje makrotvrdoće metodama Brinel, Vikers i Rokvel
 • Ispitivanje tvrdoće na terenu
 • Ispitivanje utrošene energije udara na sobnoj temperaturi i sniženim temperaturama (do -60 0C)
 • Ispitivanje smicanjem
 • Ispitivanje žice uvijanjem i povratnim savijanjem
 • Ispitivanje šipki i mreža orebrenog betonskog čelika
 • Destruktivni testovi na varovima metalnih materijala – ispitivanje zatezanjem, savijanjem i smicanjem
 • Ispitivanje puzanjem
 • Određivanje ostvarenog broja ciklusa i dinamičke čvrstoće
 • Ispitivanje statičke jednoosne testne mašine – ispitivanje i kalibracija sistema za mjerenje sile
 • Ispitivanje i kalibracija Brinel, Vikers i Rokvel testnih mašina
 • Montažni alati za vijke i matice - zahtjevi i testne metode za ispitivanje usklađenosti oblika, ispitivanje usklađenosti kvalitete i postupaka rekalibracije
   

Resursi

 • Univerzalna hidraulička mašina za statičko ispitivanje – 200 kN i 500 kN sa softverom testXpert od ZWICK
 • Mašina za ispitivanje tvrdoće metodama Brinel, Vikers i Rockvel
 • Visokofrekventni pulsator za dinamička ispitivanja
 • Mašina za testiranje udara
 • Oprema za kalibraciju uređaja za mjerenje sile – MGC plus sistem sa pretvaračem sile (mjerno područje od 50 N do 5000kN)
 • Referntni blokovi tvrdoće za kalibraciju mašina za ispitivanje tvrdoće
 • Oprema za kalibraciju ručnih alata za okretni moment

 

Prezime i ime email Matična institucija
true Muminović Branka branka.muminovic@miz.unze.ba Metalurški institut "Kemal Kapetanović"

Agencija za akreditaciju Bosne i Hercegovina (BATA) je 1998. godine akreditovala 
Laboratorij za mehanička ispitivanja metalnih materijala i kalibraciju opreme za mjerenje sile, momenta sile i tvrdoće.

Laboratorij je dosad ostvario:

 • uspješno učestvovanje u PT/ILC šemama koje organizuje davatelj akreditacije
 • učestvovanje u interkomparacijama s drugim laboratorijima iste i slične djelatnosti
 • ILC organizacija i analiza rezultata

 

Razvijeni preduzetnički/specijalistički/ostali kursevi

Obuka osoblja iz Sudana na području mehaničkog ispitivanja metalnih materijala – predviđena za narednih pet godina.

Komercijalne usluge

 • Mehaničko ispitivanje metalnih materijala u laboratoriju
 • Kalibracija uređaja za zadavanje sile, kalibracija momenta sile i kalibracija aparata za ispitivanje tvrdoće i u laboratoriju i na terenu
 • Praćenje kod uzimanja uzoraka na terenu
 • Tehnički nadzor kod mehaničkih ispitivanja
 • Izvođenje unutrašnje revizije u skladu s ISO/IEC 17025
Kontakt osoba
email:
branka.muminovic@miz.unze.ba
www:
visit page
Adresa:

Metalurški institut „Kemal Kapetanović“
Univerzitet u Zenici
Travnička cesta 7
72000 Zenica
Bosna i Hercegovina

Tel:
+387 32 247 999