logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English
Zavod za toplotehniku i mjerenja (Ostalo)
Metalurški institut "Kemal Kapetanović"
www:
Home page
email:
narcisa.bajramovic@miz.unze.ba
  • Na nivou Zavoda provode se brojne aktivnosti kao: reparacija, ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila te ispitivanje temperaturnog profila različitih tipova peći, sušnica, toplotnih cijevi i dr.
     
  • Glavne se aktivnosti u okviru laboratorija odnose na kalibracije mjerila, senzora i uređaja temperature i pritiska. 
Prezime i ime email Matična institucija
true Jarović-Bajramović Narcisa narcisa.bajramovic@miz.unze.ba Metalurški institut "Kemal Kapetanović"

Akreditacija Laboratorija bazirana je na BAS EN ISO/IEC 17025.

  • Laboratorij za tehnička mjerenja je akreditiran od BATA-e (Akreditaciono tijelo Bosne i Hercegovine) od 2005. godine u području kalibracija mjerila, senzora i uređaja temperature i pritiska.
  • Laboratorij za tehnička mjerenja bio je akreditiran od NA (Norveško akreditaciono tijelo) u području temperature u periodu od januara 2011. do augusta 2013. godine.  

Laboratorij je ostvario uspješna učešća u međulaboratorijskim poređenjima.

- Projekt „Sanacija dijela infrastrukture i nabavka tehničke opreme u Zavod za toplotehniku i mjerenja“ u okviru projekta „Podrška javnim visokoobrazovnim institucijama - univerzitetima od važnosti za Federaciju Bosne i Hercegovine“. (Ovaj projekat je odobrilo Federalno ministarstvo za obrazovanje i nauku).


- Doktorska disertacija: „Razvoj prototipa aparature za kalibraciju kontaktnih senzora za mjerenje temperature površine“. 
Metodologija će se iskoristiti i za magistarski rad: „Određivanje ukupne mjerne nesigurnosti etalona - prototip aparature za kalibraciju kontaktnih senzora za mjerenje temperature na površini.“

Kontakt osoba
email:
narcisa.bajramovic@miz.unze.ba
www:
visit page
Adresa:

Metalurški institut „Kemal Kapetanović”
Univerzitet u Zenici
Travnička cesta 7
72000 Zenica
Bosna i Hercegovina

Tel:
+387 32 247 999