logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English
Zavod za fizičku metalurgiju - Metalografski laboratorij (Laboratorija)
Metalurški institut "Kemal Kapetanović"
www:
Home page
email:
belma.fakic@miz.unze.ba
  • Mikroskopska ispitivanja metalnih materijala i legura
  • Ispitivanja mikrotvrdoće metalnih materijala i legura
  • Termički tretman čelika
  • Elektronska mikroskopija
Prezime i ime email Matična institucija
true Fakić Belma belma.fakic@miz.unze.ba Metalurški institut "Kemal Kapetanović"
Kratina Emina emina.kratina@miz.unze.ba Metalurški institut "Kemal Kapetanović"
  • Posjedovanje akreditacije od nacionalnog tijela za akreditiranje BATA (još od 1998. godine) u skladu sa standardom EN 45001, i kasnije prema standardu BAS EN ISO /IEC 17025
  • Uspješno sudjelovanje u PT/ILC šemama koje su organizovali IFEP Njemačka i ILT Argentina
  • Rad na projektu za švicarsku kompaniju SCHINDLER
  • Svakodnevni poslovi za BH kompanije: TE „Kakanj“ - Kakanj, TE „Tuzla“ - Tuzla, CIMOS TMD Ai Gradačac, CIMOS NT Forging – Novi Travnik, „Krupa Kabine“ Bosanska Krupa . . .
  • Veliki broj urađenih izvještaja u toku godine kao i povećanje obima posla iz godine u godinu
Kontakt osoba
email:
belma.fakic@miz.unze.ba
www:
visit page
Adresa:

Metalurški institut „Kemal Kapetanović“

Univerzitet Zenica

Travnička cesta broj 7

72000 Zenica

Bosna i Hercegovina

Tel:
+ 387 32 247 999 112
(FOS2) Engineering and technology
check Materials engineering