logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English
Centar za zdravstvene tehnologije i inovativnost u zdravstvu (Centar)
Zdravstveni fakultet
www:
Home page
email:
zfze@bih.net.ba

Djelatnost:
 

  • Prikupljanje informacija i pružanje podrške inovatorima u oblasti zdravstva
  • Identificiranje inovatora u  oblasti zdravstva  i pružanje usluga u razvoju zdravstvenih tehnologija
  • Projektne, edukativne i promotivne aktivnosti na razvoju i unapređenju zdravstvenih tehnologija
  • Razvoj inovativne svijesti kod zaposlenih u zdravstvenim naučno-istraživačkim ustanovama
  • Pružanje podrške zdravstvenim ustanovama u inovativnim idejama i njihovom razvoju
  • Pružanje podrške zdravstvenim institucijama u procesu uvođenja novih tehnologija kao i kompanijama koje pružaju ove vrste usluga.
  • Pružanje podrške u provođenju kao i samostalnom provođenju ciljanih istraživanja i statističkih obrada podataka za potrebe zdravstvenih institucija i drugih nadležnih tijela (ministarstva, zavodi zdravstvenog osiguranja, zavodi za borbu protiv zavisnosti, zavodi za javno zdravstvo, itd.) na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou.
  • Pružanje podrške pojedincima i institucijama u aplikacijama na Europske fondove (FP 7, Eureka itd...) iz oblasti zdravstva
  • Publiciranje relevantnih naučno-istraživačkih publikacija o zdravstvenim tehnologijama i inovativnosti u zdravstvu
  • Učešće u edukativnim aktivnostima fakulteta zdravstvenog usmjerenja putem organiziranja raznih edukativnih seminara, edukacija, okruglih stolova, simpozija itd... 
Prezime i ime email Matična institucija
true Oruč Mirza mirza.oruc@gmail.com Zdravstveni fakultet

Komercijalne usluge

U oblasti sigurnosti medicinske opreme ovaj Centar nudi sljedeće usluge:

Ispitivanje i rutinska kontrola postupaka pripreme medicinskih sredstava
(Podrazumijeva kontrolu svih tačaka pripreme medicinskih sredstava od pripreme na mjestu korišćenja prije pranja, samo pranje, dezinfekcija, sušenje, kontrola, održavanje i ispitivanje, kontrola pakovanja, sterilizacije i lagerovanja kao krajnje tačke pripreme medicinskih sredstava. Ovo podrazumijeva multidisciplinaran pristup tehničke i medicinske struke

Kontrola, validacija i ispitivanje mašina za pranje instrumenata

Kontrola, validacija i ispitivanje postupaka sterilizacije kod parnih sterilizatora u medicini, farmaciji, prehrambenoj industriji, itd.

Kontrola opreme za dezinfekciju i sterilizaciju infektivnog otpada

Kontrola pakovanja medicinskih sredstava

Validacija medicinske i laboratorijske opreme prema ISO standardu kojim bude ustanova certificirana


Resursi: 

- Anatomski laboratorij
Laboratorijski mikroskop
Fotometar
Centrifuga
Water Bath WB 10
Hematološki analizator
Automatski analizator

 

 

Kontakt osoba
email:
mirza.oruc@gmail.com
www:
visit page
Adresa:

Crkvice 67 
72000 Zenica
Bosna i Hercegovina

Tel:
+387 32 444 780