logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English
Laboratorij za ispitivanje osobina livničkog pijeska (Laboratorija)
Fakultet za metalurgiju i materijale
www:
Home page
email:
ana.beros@famm.unze.ba hasan.avdusinovic@famm.unze.ba

Laboratorij se koristi za pripremu pješčanih mješavina i ispitivanje njihovih svojstava.

Prezime i ime email Matična institucija
true Avdušinović Hasan hasan.avdusinovic@famm.unze.ba Fakultet za metalurgiju i materijale
Beroš Ana ana.beros@famm.unze.ba Fakultet za metalurgiju i materijale

Rad na nekoliko doktorskih teza i projekata iz oblasti livenja metala.

Naziv projekta Tip projekta
ege Ostali
Naziv resursa Tip
ege2 Ostalo

- Istraživanje na polju nodularnog liva (suradnja sa livnicom „Novi život“)
- Istraživanje na polju novih materijala na polju autoindustrije (međunarodni projekat u suradnji s Univerzitetom u Ljubljani)

 

Oprema:

  • GF laboratorij za ispitivanje svojstava pješčanih mješavina
  • Mjerač veličine i distribucije veličina čestica „ParticalSizer“ (do 0,01 mikrometar)

 

Komercijalne usluge:
Obuka uposlenika u livnicam za rad na pripremi uzoraka i ispitivanju kaluparskih materijala i svojstava odlivaka

Kontakt osoba
email:
hasan.avdusinovic@famm.unze.ba
www:
visit page
Adresa:

Fakultet za metalurgiju i materijale
Univerzitet u Zenici
Travnička cesta 1
72 000 Zenica
Bosna i Hercegovina

Tel:
+ 387 32 401 831