logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English
Laboratorij za termičku obradu i metalografiju (Laboratorija)
Fakultet za metalurgiju i materijale
www:
Home page
email:
diana.cubela@famm.unze.ba
 • Edukacija studenata u oblasti metalografije (pripremanje uzoraka, mikroskopska analiza), termičke analize (dilatometrija, STA analiza) i termičke obrade.
 • Realizacija naučnih projekata.
 • Komercijalne usluge analize mikrostrukture, termičke analize i termičke obrade.
Prezime i ime email Matična institucija
true Ćubela Diana diana.cubela@famm.unze.ba Fakultet za metalurgiju i materijale
 • Implementacija projekta "Opremanje laboratorija opremom za termičku analizu (dilatometar i STA uređaj)"
 • Saradnja sa kompanijama u metalnoj industriji
 • Upotreba novih materijala u automobilskoj industriji, Fakultet  prirodnih i tehničkih nauka Univerziteta u Ljubljani, Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, 2010-2011
 • Optimizacija termičke obrade čeličnih poluproizvoda za automobilsku industriju, Fakultet  prirodnih i tehnickih nauka Univerziteta u Ljubljani, Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, 2008-2010
 • Osvajanje proizvodnje šipke za izradu prototipa rolera od superlegure NIMONIC 80A, Faza II, Br: E-1529-I, januar - septembar 2007.
 • Magnetske osobine amorfnog binarnog sistema Zr-3d, Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2006-2007
 • Proizvodnja metalnih pjena SFRS postupkom (Slip Reaction Foam Sintering), Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici 2006-2007
 • Tehnologija proizvodnje nodularnog liva za zamjenu odlivaka od temper liva, Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici 2004-2005
 • Osvajanje proizvodnje legure NITINOL u poluindustrijskim postrojenjima, Metalurški institut “Kemal Kapetanović”, Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, 2002-2004


Resursi:

 • Automatska precizna CUT mašina (Struers) za rezanje metalografskih uzoraka bez deformacija metala, elektroničkih komponenata, keramike, kompozita, kristala, sinterovanih karbida, minerala, vlaknima ojačanih materijala, biomaterijala, itd.
 • LabPress1-poluautomatska presa za vruće upresavanje metalografskih uzoraka (Struers)
 • Vakumat-Epovac (Struers) za hladno upresavanje poroznih metalnih i nemetalnih uzoraka
 • LabPol5-poluautomatski uređaj za brušenje i poliranje uzoraka (Struers) sa LaboDoserom
 • Dilatometar DIL-402 C/7/G (Netzsch) za analizu metalnih i nematalnih materijala (do 2000C). Može se koristiti za linearno termičko širenje, koeficijent termičkog širenja, temperaturu sinterovanja, stepen skupljanja, volumetrijsko širenje, promjenu gustine, određivanje tačke omekšavanja, fazne transformacije itd.
 • Optički mikroskop sa digitalnom kamerom Color View III (Olympus) - uvećavanje 50-1000x
 • Stereo mikroskop Leica sa ICD ditalnom kamerom i uvećanjem 8-60x 
Kontakt osoba
email:
diana.cubela@famm.unze.ba
www:
visit page
Adresa:

Fakultet za metalurgiju i materijale
Univerzitet u Zenici
Travnička cesta 1
72 000 Zenica
Bosna i Hercegovina

Tel:
+ 387 32 401 831