logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English

Istraživači

Bikić Farzet
email:
www:
Adresa:
Fakultet za metalurgiju i materijale Univerzitet u Zenici Travnička cesta 1 72 000 Zenica Bosna i Hercegovina
Tel:
+ 387 32 401 831