logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English

Istraživači

Ćubela Diana
email:
www:
Adresa:

Fakultet za metalurgiju i materijale
Univerzitet u Zenici
Travnička cesta 1
72 000 Zenica
Bosna i Hercegovina

Tel:
+ 387 32 401 831