logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English

Istraživači

Jašarević Sabahudin
email:
www:
Adresa:
Mašinski fakultet Univerzitet u Zenici Fakultetska 1 72 000 Zenica Bosna i Hercegovina
Tel:
+ 387 32 449 145 + 387 32 449 120