logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English

Istraživači

Jašarević Sabahudin
email:
www:
Adresa:

Mašinski fakultet
Univerzitet u Zenici
Fakultetska 1
72 000 Zenica
Bosna i Hercegovina

Tel:
+387 32 449 145, +387 32 449 120