logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English

Istraživači

Mujagić Derviš
email:
www:
Adresa:

Metalurški institut "Kemal Kapetanović"

Univerzitet u Zenici

Travnička cesta 7.

72000 Zenica

Bosna i Hercegovina

Tel:
+387 32 247 999