logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English

Istraživači

Fakić Belma
email:
www:
Adresa:

Metalurški institut „Kemal Kapetanović“

Univerzitet Zenica

Travnička cesta broj 7

72000 Zenica

Bosna i Hercegovina

Tel:
+ 387 32 247 999 112