logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English

Istraživači

Oruč Mirza
email:
www:
Adresa:

Crkvice 67 
72000 Zenica
Bosna i Hercegovina

Tel:
+387 32 444 780