logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English

Istraživači

Page: First Prev Next Last
Prezime i ime Matična institucija Entiteti
Avdušinović Hasan Fakultet za metalurgiju i materijale Laboratorij za ispitivanje osobina livničkog pijeska
Balić Senad Mašinski fakultet Laboratorija za inženjerski dizajn LECAD II
Beroš Ana Fakultet za metalurgiju i materijale Laboratorij za ispitivanje osobina livničkog pijeska
Bikić Farzet Fakultet za metalurgiju i materijale Laboratorij za hemiju
Ćubela Diana Fakultet za metalurgiju i materijale Laboratorij za termičku obradu i metalografiju
Ekinović Elma Mašinski fakultet Laboratorija za primijenjenu mehaniku
Ekinović Sabahudin Mašinski fakultet Laboratorij za obradu rezanjem i alatne mašine (LORAM)
Fakić Belma Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zavod za fizičku metalurgiju - Metalografski laboratorij
Frndić Abdulah Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zavod za zavarivanje
Goletić Šefket Mašinski fakultet Laboratorij za okolinski monitoring
Hadžalić Mustafa Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zavod za mašinstvo
Hasan Avdušinović Fakultet za metalurgiju i materijale
Hodžić Nedim Mašinski fakultet Laboratorij za mehaniku fluida i hidrauliku
Jarović-Bajramović Narcisa Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zavod za toplotehniku i mjerenja
Jašarević Sabahudin Mašinski fakultet
Jašarević Sabahudin Mašinski fakultet Laboratorij za tehničku dijagnostiku
Jovanović Marina Fakultet za metalurgiju i materijale Laboratorij za nemetalne materijale
Kesić Suvad Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zavod za metaluršku hemiju
Kratina Emina Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zavod za fizičku metalurgiju - Metalografski laboratorij
Lošić Birman Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zavod za fizikalnu metalurgiju - Fizikalni laboratorij
Mahmutović Hasan Ekonomski fakultet Institut za ekonomiju
Mujagić Derviš Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zavod za topljenje i livenje metala
Muminović Branka Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zavod za fizičku metalurgiju - Mehanički laboratorij
Oruč Mirza Zdravstveni fakultet Centar za zdravstvene tehnologije i inovativnost u zdravstvu
Petković Darko Univerzitet u Zenici Centar za inovativnost i preduzetništvo
Petković Darko Mašinski fakultet Laboratorija za dizajn i tehnologije u drvopreradi
Prcanović Halim Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zavod za zaštitu i ekologiju
Stergulc Ivan Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zavod za plastičnu preradu metala
Zahirović Amel Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zavod za rude i gvožđe
Zaimović - Uzunović Nermina Mašinski fakultet Laboratorij za mjernu tehniku i automatizaciju